Tietosuojaseloste

Päivitetty 16.02.2022
Sähköasennus JP Vähätalo Oy (yritys)
asiakaspalvelu@sahkovahatalo.fi
Y-tunnus: 2309363-3
Osoite: Mattilantie 9, 13100, Hämeenlinna, Suomi

Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnässä.

Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käytämme henkilötietoja yrityksen viestintään ja asiakkuuden hoitoon sekä takuuhuoltoon/palveluun. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus

Sähköasennus JP Vähätalo Oy käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yritys voi myös käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia tietojen käsittelyä varten. Yhtiö valitsee palveluntarjoajat huolellisesti ja varmistaa, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja laillisesti.

Henkilötietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, joiden työtehtäviin yllä mainittu käsittely kuuluu sekä markkinointirekisterin tekniseen ylläpitoon ja käyttötukeen valtuutetut HubSpotin työntekijät.

 Tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot:

  • Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite
  • Mahdolliset luvat ja suostumukset

Tiedot henkilön käyttämistä markkinoinnin sisällöistä (käyttötiedot):

  • Verkkosivujen käyttötiedot kuten ajankohta, sivut ja kesto
  • Verkkokäyttöön liittyvät tekniset tiedot kuten IP-osoite, selain ja siihen liittyviä tietoja
  • Evästeet

Käyttötiedoista analytiikan avulla päätellyt tiedot (johdetut tiedot):

  • Kiinnostuksen kohteet
  • Liidipisteet, jotka kuvaavat sisältöjen käytön aktiivisuutta

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.

Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Sivustollamme käytetyt evästeet:
Google Analytics
HubSpot
LinkedIn Insight
Facebook Pixel

Voit hallita evästeitä täällä

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun asiakas voidaan katsoa Sähköasennus JP Vähätalo Oy:n asiakkaaksi. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan, kun niiden säilyttäminen on tarpeellista tulevan mahdollisen yhteistyön aikaansaamiseksi. Vanhentuneet henkilötiedot poistetaan Sähköasennus JP Vähätalo Oy:n asiakastietorekisteristä.

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Asiakkaan itse verkkosivuston, sähköpostin tai muuta kautta ilmoittamat tiedot

Rekisterin suojauksen periaatteet

Säilytämme asiakkaidemme henkilötiedot ja muut asiakastiedot luottamuksellisina ja käytämme henkilötietoja vain erikseen asiakasrekisterin rekisteriselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin ja muuten lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeellisia. Suojaamme asiakastietomme mahdollisimman tehokkaasti ja pyrimme estämään ulkopuolisten pääsyn tietojärjestelmiimme. Henkilötietoja ja muita asiakastietoja käsittelevä henkilöstömme on vaitiolovelvollinen työssään käsittelemistään tiedoista. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään niin, että Sähköasennus JP Vähätalo Oy toteuttaa ja ylläpitää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä sekä tietoturvakäytäntöjä.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla oikeus pyytää tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista lain sallimissa puitteissa. Tee pyyntö lähettämällä sähköpostia yllä ilmoitettuun yrityksen osoitteeseen.

Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti

Katso kaikki tietosi

Voit pyytää pääsyä kaikkiin tietoihin, joita olemme sinusta keränneet lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@sahkovahatalo.fi.